Tag: หัวนมแตก

jessiemum3-เจสซี่มัม-kids789-ส่วนผสม

ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่

ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่           การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์มาก ทั้งกับสุขภาพของแม่และลูก นมแม่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่ทารก ลดโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ การเลืี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่เพียงเป็นการให้อาการ เพื่อให้ลูกอิ่ม และสามารถเจริญเติบโตขึ้นได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมีคุณภาพด้วย น้ำนมแม่มีการเปลี่ยนแปลงสารอาหารตลอดเวลาตามอายลูก    หลังคลอดระดับฮอาร์โมนในแม่จะเปลี่ยนแปลงและร่างกายจะสร้างน้ำนมขึ้น นมที่สร้างช่วงแรกจะเป็นน้ำนมเหลือง(Colostrums) และจะค่อยเปลี่ยนเป็นน้ำนมขาวในที่สุด สารอาหารสำคัญที่มีอยู่ในนมแม่ได้แก่ไขมันจำเป็น เช่น ไลโนเลอิก และไบโนเลนิก ซึ่งจะทำหน้าที่ในการสร้างสารไปห่อหุ้มเส้นใยประสาทในสมองเด็ก ทำให้การส่งกระแสประสาทในสมองเด็กทำได้ดีและรวดเร็ว การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะทำให้เด็กมีความอ่อนโยน   การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะเพิ่มสัญชาตฌาณความเป็นแม่ เนื่องจากขณะที่ลูกดูดนมจากอกแม่จะทำให้ระดับฮอร์โมน ออกซีโทนซิน เพิ่มมากขึ้น ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะช่วยให้แม่มีจิตใจอ่อนโยน ซึ่งเด็กจะรู้สึกได้ถึงความอ่อนโยน อันจะส่งผลให้เด็กมีอารมณ์ดี การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นการปูพื้นฐานสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเหมาะสม   ขณะที่ลูกดูดนมแม่ ประสาทสัมผัสทุกส่วนของเด็กจะถูกกระตุ้นให้เกิดการทำงาน ทั้งการมองเห็น โดยการสบตากับแม่ขณะดูดนม การรับกลิ่น เนื่องจากการอยู่ใกล้ชิดกับแม่ขณะดูดนมจะทำให้ลูกได้รับกลิ่นกลายของแม่ไปด้วย และการฝึกประสาทหูเนื่องจากลูกจะได้ยินเสียงแม่ที่พูดคุยกับตนเอง

หลังคลอดใหม่น้ำนมยังไม่มาทำอย่างไรดี?

หลังคลอดใหม่น้ำนมยังไม่มาทำอย่างไรดี ระยะ 1-2 วันแรกหลังคลอด น้ำนมมาน้อยเป็นเรื่องปกติ คุณแม่อย่าเครียดหรือกังวลมากเกินไป เพราะลูกมีน้ำและอาหารสะสมมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จึงยังไม่ต้องการน้ำนมมากในช่วงแรก ไม่จำเป็นต้องให้นมเสริมยกเว้นในทารกที่มีปัญหาเช่น ทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อยหรือเกิดก่อนกำหนด (มีพลังงานสะสมน้อย) ทารกน้ำหนักแรกเกิดมาก (ต้องการพลังงานมาก) ทารกที่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ วิธีช่วยให้น้ำนมมาเร็วและมีมากขึ้นทำได้ไม่ยาก แม่ทำตาม ตามหลัก 3 ดูด คือ ดูดเร็ว เริ่มให้ลูกดูดนมเร็วภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอด ดูดบ่อย ควรให้ลูกดูดนมบ่อยตามที่ลูกต้องการ ประมาณวันละ 8 ครั้งขึ้นไป แต่ใน 1 – 2 วันแรก ลูกอาจยังง่วงอยู่ ปลุกแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากตื่น อาจจะรอสักครึ่งชั่วโมงแล้วปลุกใหม่ แต่ถ้ายังไม่ตื่นอีกแบบนี้อาจต้องให้พักก่อนแล้วค่อยเริ่มให้ดูดใหม่ในมื้อถัดไปเมื่อลูกตื่น ยิ่งลูกตื่นตัวดีเขาก็จะดูดนมได้ดีและช่วงที่ลูกยังไม่ดูดนมคุณแม่ก็อย่าลืมบีบน้ำนมออกบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นการสร้างน้ำนมด้วย ดูดอย่างถูกวิธี โดยให้ลูกอมงับลานนมให้ลึกพอ และดูดจนเกลี้ยงเต้านมน้ำผลิตจากลานนมไม่ใช่งับแค่หัวนม (ถ้างับแต่หัวนม หัวนมจะแตก) ถ้าหัวนมแตก  ให้แม่บีบน้ำนมที่เต้าทาหัวนมบ่อยๆ น้ำนมแม่เป็นยาชั้นดีรักษาหัวนมแตกได้ด้วย ที่สำคัญ คุณแม่ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำให้เพียงพอ ทำจิตใจให้สบาย ไม่เครียดหรือกังวลเพราะความเครียดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำนมมาช้าด้วยเช่นกัน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีความสุข สร้างภูมิต้านทานด้วยนมแม่  

error: Content is protected !!